15:05 | GMT: 13:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
GPPI

Data
Spółka
Wydarzenie
GPPI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
GPPI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
GPPI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GPPI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
GPPI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GPPI
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii F i G z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad MSR oraz MSSF, ustalenia liczby członków RN oraz zmian statutu.
GPPI
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GPPI
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GPPI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
GPPI
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GPPI
Publikacja raportu za 2017 rok.
GPPI
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GPPI
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GPPI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GPPI
Publikacja raportu za 2016 rok.
GPPI
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GPPI
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
GPPI
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GPPI
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GPPI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
GPPI
Publikacja raportu za 2015 rok.
GPPI
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GPPI
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GPPI
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GPPI
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GPPI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
GPPI
Publikacja raportu za 2014 rok.
GPPI
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GPPI
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GPPI
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GPPI
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GPPI
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej z wyemitowanych akcji w drodze emisji akcji zwykłych serii D z wyłączeniem prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
GPPI
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
GPPI
Publikacja raportu za 2013 rok.
GPPI
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GPPI
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GPPI
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GPPI
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GPPI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
GPPI
Publikacja raportu za 2012 rok.
GPPI
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GPPI
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GPPI
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GPPI
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GPPI
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
GPPI
Publikacja raportu za 2011 rok.
GPPI
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GPPI
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GPPI
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GPPI
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GPPI
WZA
GPPI
Publikacja raportu za 2010 rok.
GPPI
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
GPPI
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
GPPI
NWZA


«Powrót do terminarza spółek