02:01 | GMT: 00:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GETBACK

Data
Spółka
Wydarzenie
GETBACK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GETBACK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GETBACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GETBACK
NWZA ws. wyrażenia zgody następczej na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach spółki.
GETBACK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
GETBACK
NWZA ws. zmian w RN, ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
GETBACK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GETBACK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
GETBACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GETBACK
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN.
GETBACK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i mWIG40.
GETBACK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
GETBACK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
GETBACK
NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.
GETBACK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GETBACK
Ostatni dzień obrotu na GPW 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GETBACK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GETBACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GETBACK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GETBACK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
GETBACK
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 16.000.000 akcji serii A, 24.000.000 akcji serii B, 16.000.000 akcji serii C, 24.000.000 akcji serii D oraz 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GETBACK
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
GETBACK
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
GETBACK
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
GETBACK
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
GETBACK
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
GETBACK
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek