22:19 | GMT: 20:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
UHYECA

Data
Spółka
Wydarzenie
UHYECA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za 2019 rok.
UHYECA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
UHYECA
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
UHYECA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
UHYECA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
UHYECA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
UHYECA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
UHYECA
Publikacja raportu za 2018 rok.
UHYECA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
UHYECA
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
UHYECA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
UHYECA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
UHYECA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
UHYECA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
UHYECA
Publikacja raportu za 2017 rok.
UHYECA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
UHYECA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu UHY ECA S.A.
UHYECA
NWZA ws. zatwierdzenia wyboru członka RN wybranego w drodze kooptacji, zmiany zasad wynagradzania członków RN, ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia poboru oraz zmiany statutu.
UHYECA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
UHYECA
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
UHYECA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
UHYECA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
UHYECA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
UHYECA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
UHYECA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za 2016 rok.
UHYECA
Dzień pierwszego notowania na NC 106.000 akcji serii A, 1.415.500 akcji serii F1 oraz 1.415.500 akcji serii F2.
UHYECA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
UHYECA
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
UHYECA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
UHYECA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
UHYECA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
UHYECA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r.
UHYECA
Początek notowań spółki ECA (ECA) pod nazwą UHYECA (ECA), w związku ze zmianą firmy.
UHYECA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za 2015 rok.
UHYECA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
UHYECA
NWZA ws. zmiany statutu.
UHYECA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
UHYECA
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
UHYECA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
UHYECA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
UHYECA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
UHYECA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz wypłaty dywidendy.
UHYECA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za 2014 rok.
UHYECA
NWZA ws. m.in. uchylenia uchwał nr 24/2014, 25/2014, 26/2014 WZA z dnia 24.06.2014 r., umorzenia akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany statutu.
UHYECA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
UHYECA
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
UHYECA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
UHYECA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
UHYECA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
UHYECA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok, pokrycia straty z lat ubiegłych, umorzenia akcji zwykłych na okaziciela, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
UHYECA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
UHYECA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
UHYECA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do ECA Outsourcing Sp. z o.o., sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
UHYECA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
UHYECA
Początek notowań spółki ECAUXILUM (ECA) pod nazwą ECA (ECA), w związku ze zmianą firmy.
UHYECA
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
UHYECA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 r., zatwierdzenia zmiany wyniku lat ubiegłych, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
UHYECA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
UHYECA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
UHYECA
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
UHYECA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
UHYECA
NWZA ws. zmiany statutu, powołania nowego członka RN, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii F1 i F2 oraz zmiany uchwały nr 14/2011 ZWZA 28 czerwca 2011 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
UHYECA
Początek notowań spółki AUXILIUM (AUX) pod nazwą ECAUXILUM (ECA), w związku ze zmianą firmy.
UHYECA
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
UHYECA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
UHYECA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
UHYECA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
UHYECA
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
UHYECA
Publikacja raportu za 2011 rok.
UHYECA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
UHYECA
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, wynagrodzeń członków RN oraz sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg MSR.
UHYECA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
UHYECA
NWZA ws. połączenia AUXILIUM SA oraz ECA Group sp. z o.o.
UHYECA
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
UHYECA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
UHYECA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
UHYECA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
UHYECA
WZA
UHYECA
Publikacja raportu za 2010 rok.
UHYECA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
UHYECA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
UHYECA
Split akcji w stosunku 1:2.


«Powrót do terminarza spółek