14:30 | GMT: 13:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
EBC

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EBC
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
EBC
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EBC
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
EBC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
EBC
Publikacja raportu za 2018 rok.
EBC
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EBC
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EBC
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EBC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy).
EBC
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EBC
Publikacja raportu za 2017 rok.
EBC
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EBC
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EBC
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EBC
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EBC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, związanej z prowadzeniem działalności autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz Catalyst.
EBC
Publikacja raportu za 2016 rok.
EBC
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EBC
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EBC
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EBC
Zakończenie zapisów na akcje serii D w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
EBC
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
EBC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
EBC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
EBC
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EBC
Rozpoczęcie zapisów na akcje serii D w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
EBC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
EBC
Publikacja raportu za 2015 rok.
EBC
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
EBC
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EBC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
EBC
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EBC
Dzień pierwszego notowania na NC 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EBC
Dzień ostatniego notowania na NC 9.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EBC
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EBC
Dzień pierwszego notowania na NC 9.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EBC
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
EBC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
EBC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
EBC
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii C.
EBC
Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii C.
EBC
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii C.
EBC
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EBC
Początek zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii C.
EBC
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
EBC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
EBC
Publikacja raportu za 2014 rok.
EBC
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EBC
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EBC
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EBC
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
EBC
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EBC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
EBC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
EBC
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EBC
Publikacja raportu za 2013 rok.
EBC
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EBC
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EBC
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EBC
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EBC
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
EBC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
EBC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
EBC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
EBC
Publikacja raportu za 2012 rok.
EBC
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EBC
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EBC
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EBC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EBC
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek