06:34 | GMT: 04:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DIGITAL

Data
Spółka
Wydarzenie
DIGITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
DIGITAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
DIGITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za 2019 rok.
DIGITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
DIGITAL
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
DIGITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za 2018 rok.
DIGITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DIGITAL
ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
DIGITAL
Publikacja raportu za 2017 rok.
DIGITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DIGITAL
ZWZA ws. m.in. sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
DIGITAL
Publikacja raportu za 2016 rok.
DIGITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DIGITAL
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015.
DIGITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za 2015 rok.
DIGITAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DIGITAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014, utworzenia kapitału rezerwowego, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych.
DIGITAL
Publikacja raportu za 2014 rok.
DIGITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DIGITAL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, pokrycia straty spółki przejętej Medousa sp. z o.o. za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
DIGITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za 2013 rok.
DIGITAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DIGITAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DIGITAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
DIGITAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz połączenia ze spółką Medousa Sp. z o.o.
DIGITAL
Pierwszy dzień notowań na NC 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
DIGITAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
DIGITAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
DIGITAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
DIGITAL
Pierwszy dzień notowań na NC 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
DIGITAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
DIGITAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
DIGITAL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F.
DIGITAL
WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2011.
DIGITAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DIGITAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DIGITAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
DIGITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DIGITAL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
DIGITAL
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DIGITAL
WZA
DIGITAL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
DIGITAL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DIGITAL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DIGITAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
DIGITAL
NWZA ws. zatwierdzenia połączenia ze spółką Styl.Media Sp. z o.o.
DIGITAL
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek