08:12 | GMT: 06:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
DENTAMDC

Data
Spółka
Wydarzenie
DENTAMDC
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za 2019 rok.
DENTAMDC
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
DENTAMDC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.
DENTAMDC
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za 2018 rok.
DENTAMDC
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
DENTAMDC
NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 26 ZWZ z 29 czerwca 2018 roku, obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w celu pokrycia straty spółki z lat ubiegłych, pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
DENTAMDC
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DENTAMDC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok, dalszego istnienia spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat spółki.
DENTAMDC
Publikacja raportu za 2017 rok.
DENTAMDC
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DENTAMDC
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DENTAMDC
Scalenie akcji w stosunku 50:1.
DENTAMDC
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
DENTAMDC
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
DENTAMDC
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
DENTAMDC
NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
DENTAMDC
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
DENTAMDC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
DENTAMDC
Publikacja raportu za 2016 rok.
DENTAMDC
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
DENTAMDC
NWZA ws. powołania nowych członków RN w celu powiększenia składu RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K, podziału (splitu) akcji oraz zmiany statutu.
DENTAMDC
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DENTAMDC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
DENTAMDC
Publikacja raportu za 2015 rok.
DENTAMDC
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DENTAMDC
NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz połączenia (scalenia) akcji spółki.
DENTAMDC
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DENTAMDC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.
DENTAMDC
Publikacja raportu za 2014 rok.
DENTAMDC
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DENTAMDC
NWZA ws. zmiany siedziby, rozszerzenia przedmiotu działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DENTAMDC
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DENTAMDC
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DENTAMDC
Publikacja raportu za 2013 rok.
DENTAMDC
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DENTAMDC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz zmiany statutu.
DENTAMDC
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DENTAMDC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
DENTAMDC
Publikacja raportu za 2012 rok.
DENTAMDC
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DENTAMDC
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.
DENTAMDC
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DENTAMDC
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok oraz dalszego istnienia spółki.
DENTAMDC
Publikacja raportu za 2011 rok.
DENTAMDC
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DENTAMDC
NWZA ws. zmiany w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz serii H z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody i zatwierdzenia umowy pożyczki pomiędzy spółką a członkiem RN.
DENTAMDC
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DENTAMDC
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DENTAMDC
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DENTAMDC
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E2 i E3.
DENTAMDC
WZA
DENTAMDC
Publikacja raportu za 2010 rok.
DENTAMDC
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DENTAMDC
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
DENTAMDC
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E1.


«Powrót do terminarza spółek