03:47 | GMT: 02:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
COOLMARK

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
COOLMARK
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
COOLMARK
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
COOLMARK
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
COOLMARK
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
COOLMARK
Publikacja raportu za 2011 rok.
COOLMARK
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
COOLMARK
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
COOLMARK
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
COOLMARK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
COOLMARK
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
COOLMARK
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
COOLMARK
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
COOLMARK
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek