05:43 | GMT: 04:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CFBPS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
CFBPS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CFBPS
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
CFBPS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CFBPS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
CFBPS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za 2017 rok.
CFBPS
NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany uchwały nr 4/17 NWZ z 21 września 2017 w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji.
CFBPS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CFBPS
NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji.
CFBPS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
CFBPS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
CFBPS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za 2016 rok.
CFBPS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CFBPS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
CFBPS
Publikacja raportu za 2015 rok.
CFBPS
Publikacja raportu za 2015 rok.
CFBPS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
CFBPS
NWZA ws. wyboru członków RN na nową kadencję.
CFBPS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
CFBPS
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
CFBPS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
CFBPS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
CFBPS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
CFBPS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
CFBPS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za 2014 rok.
CFBPS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
CFBPS
NWZA ws. wyboru członków RN.
CFBPS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CFBPS
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
CFBPS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
CFBPS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
CFBPS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CFBPS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za 2013 rok.
CFBPS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CFBPS
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
CFBPS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
CFBPS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
CFBPS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
CFBPS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za 2012 rok.
CFBPS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CFBPS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CFBPS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
CFBPS
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz podziału niepodzielonej części zysku za rok obrotowy 2009, podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych w drodze emisji akcji na okaziciela serii E, podwyższenia kapitału zakładowego drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej.
CFBPS
Publikacja raportu za 2011 rok.
CFBPS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CFBPS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
CFBPS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CFBPS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek