05:02 | GMT: 04:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BORUTA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BORUTA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BORUTA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BORUTA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
BORUTA
Publikacja raportu za 2017 rok.
BORUTA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
BORUTA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BORUTA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BORUTA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BORUTA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BORUTA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BORUTA
Publikacja raportu za 2016 rok.
BORUTA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BORUTA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BORUTA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BORUTA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
BORUTA
Publikacja raportu za 2015 rok.
BORUTA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BORUTA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BORUTA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BORUTA
Pierwszy dzień notowania na NC 21.791.326 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BORUTA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BORUTA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
BORUTA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BORUTA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B.
BORUTA
Publikacja raportu za 2014 rok.
BORUTA
NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
BORUTA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BORUTA
NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN.
BORUTA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BORUTA
NWZA ws. m.in. wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez London Stock Exchange w Londynie, sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR oraz zmiany statutu.
BORUTA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BORUTA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BORUTA
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 139.575.150 akcji zwykłych na okaziciela serii A.


«Powrót do terminarza spółek