06:29 | GMT: 05:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BBCONSULT

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BBCONSULT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BBCONSULT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia na zgody na sfinansowanie przez spółkę kosztów ubezpieczenia D&O.
BBCONSULT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za 2017 rok.
BBCONSULT
Dzień pierwszego notowania na NC 94.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BBCONSULT
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BBCONSULT
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
BBCONSULT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
BBCONSULT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
BBCONSULT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BBCONSULT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
BBCONSULT
Publikacja raportu za 2016 rok.
BBCONSULT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BBCONSULT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
BBCONSULT
Publikacja raportu za 2015 rok.
BBCONSULT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BBCONSULT
Dzień pierwszego notowania na NC 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BBCONSULT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BBCONSULT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 20 ZWZ z dnia 25 czerwca 2014 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za 2014 rok.
BBCONSULT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BBCONSULT
Pierwszy dzień notowań na NC 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BBCONSULT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BBCONSULT
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
BBCONSULT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
BBCONSULT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
BBCONSULT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BBCONSULT
Publikacja raportu za 2013 rok.
BBCONSULT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BBCONSULT
NWZA ws. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, powołania i wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
BBCONSULT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BBCONSULT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
BBCONSULT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BBCONSULT
Publikacja raportu za 2012 rok.
BBCONSULT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BBCONSULT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BBCONSULT
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek