14:03 | GMT: 12:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
ARKROYAL

Data
Spółka
Wydarzenie
ARKROYAL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za 2019 rok.
ARKROYAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
ARKROYAL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za 2018 rok oraz za II kwartał 2019 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ARKROYAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
ARKROYAL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za 2017 rok.
ARKROYAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, dalszego istnienia spółki oraz podniesienia kapitału zakładowego na drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
ARKROYAL
Publikacja raportu za 2016 rok.
ARKROYAL
Publikacja raportu za II i za III kwartał 2017 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ARKROYAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
ARKROYAL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za 2015 rok.
ARKROYAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
ARKROYAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za 2014 rok.
ARKROYAL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ARKROYAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2013 i strat z lat ubiegłych obejmujących rok 2011 i lata wcześniejsze, dalszego istnienia spółki, zmiany uchwały nr 19/07/2011 WZA z 04.07.2011 oraz zmian w składzie RN.
ARKROYAL
Publikacja raportu za 2013 rok.
ARKROYAL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ARKROYAL
Pierwsze notowanie na NC 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 1.091.486 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
ARKROYAL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ARKROYAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
ARKROYAL
Publikacja raportu za 2012 rok.
ARKROYAL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ARKROYAL
NWZA ws. zmian w RN, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem prawa poboru i in.
ARKROYAL
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ARKROYAL
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
ARKROYAL
Publikacja raportu za 2011 rok.
ARKROYAL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ARKROYAL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
ARKROYAL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ARKROYAL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii J.
ARKROYAL
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ARKROYAL
WZA
ARKROYAL
Publikacja raportu za 2010 rok.
ARKROYAL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ARKROYAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ARKROYAL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ARKROYAL
NWZA


«Powrót do terminarza spółek