17:21 | GMT: 15:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ARTNEWMED

Data
Spółka
Wydarzenie
ARTNEWMED
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za 2017 rok.
ARTNEWMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, dalszego istnienia spółki oraz podniesienia kapitału zakładowego na drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za 2016 rok.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za II i za III kwartał 2017 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ARTNEWMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za 2015 rok.
ARTNEWMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za 2014 rok.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ARTNEWMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2013 i strat z lat ubiegłych obejmujących rok 2011 i lata wcześniejsze, dalszego istnienia spółki, zmiany uchwały nr 19/07/2011 WZA z 04.07.2011 oraz zmian w składzie RN.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za 2013 rok.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ARTNEWMED
Pierwsze notowanie na NC 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 1.091.486 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ARTNEWMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za 2012 rok.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ARTNEWMED
NWZA ws. zmian w RN, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem prawa poboru i in.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ARTNEWMED
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za 2011 rok.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ARTNEWMED
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ARTNEWMED
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii J.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ARTNEWMED
WZA
ARTNEWMED
Publikacja raportu za 2010 rok.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ARTNEWMED
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ARTNEWMED
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ARTNEWMED
NWZA


«Powrót do terminarza spółek