20:19 | GMT: 18:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ACARTUS

Data
Spółka
Wydarzenie
ACARTUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ACARTUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ACARTUS
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
ACARTUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
ACARTUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
ACARTUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
ACARTUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ACARTUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ACARTUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
ACARTUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ACARTUS
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
ACARTUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
ACARTUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
ACARTUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
ACARTUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ACARTUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ACARTUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ACARTUS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
ACARTUS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ACARTUS
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
ACARTUS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ACARTUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
ACARTUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
ACARTUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ACARTUS
Publikacja raportu za 2017 rok.
ACARTUS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ACARTUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
ACARTUS
Publikacja raportu za 2016 rok.
ACARTUS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ACARTUS
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
ACARTUS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ACARTUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
ACARTUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
ACARTUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ACARTUS
Publikacja raportu za 2015 rok.
ACARTUS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ACARTUS
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
ACARTUS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ACARTUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
ACARTUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
ACARTUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ACARTUS
Publikacja raportu za 2014 rok.
ACARTUS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ACARTUS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ACARTUS
Publikacja raportu za 2013 rok.
ACARTUS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ACARTUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
ACARTUS
Publikacja raportu za 2012 rok.
ACARTUS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ACARTUS
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ACARTUS
Publikacja raportu za 2011 rok.
ACARTUS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ACARTUS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ACARTUS
WZA
ACARTUS
Publikacja raportu za 2010 rok.
ACARTUS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ACARTUS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ACARTUS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek