11:12 | GMT: 10:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
RAJDY4X4

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
RAJDY4X4
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
RAJDY4X4
NWZA ws. zmian składu RN, zmian w statucie, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, uchylenia uchwały nr 2 WZA z 21.07.2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
RAJDY4X4
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz zmiany nazwy spółki.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za 2016 rok.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
RAJDY4X4
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, umorzenia akcji serii B i zmniejszenia kapitału zakładowego, zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji, zmiany nazwy spólki oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
RAJDY4X4
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2014 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, konwersji akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za 2014 rok.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
RAJDY4X4
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmiany siedziby oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za 2013 rok.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
RAJDY4X4
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2012 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za 2012 rok.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
RAJDY4X4
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
RAJDY4X4
WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2011 roku.
RAJDY4X4
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za 2011 rok.
RAJDY4X4
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RAJDY4X4
NWZA ws. zmian w składzie RN, zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B oraz zmiany statutu.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
RAJDY4X4
WZA
RAJDY4X4
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
RAJDY4X4
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i C.
RAJDY4X4
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za 2010 rok.
RAJDY4X4
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
RAJDY4X4
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek