04:52 | GMT: 02:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
4FUNMEDIA

Data
Spółka
Wydarzenie
4FUNMEDIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
4FUNMEDIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
4FUNMEDIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
4FUNMEDIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
4FUNMEDIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
4FUNMEDIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
4FUNMEDIA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki zależnej oraz powołania do składu RN.
4FUNMEDIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
4FUNMEDIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 119.588 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
4FUNMEDIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
4FUNMEDIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
4FUNMEDIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
4FUNMEDIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
4FUNMEDIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
4FUNMEDIA
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
4FUNMEDIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
4FUNMEDIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
4FUNMEDIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
4FUNMEDIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
4FUNMEDIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
4FUNMEDIA
NWZA ws. skrócenia kadencji RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN nowej kadencji oraz powołania członków RN na nową kadencję.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
4FUNMEDIA
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
4FUNMEDIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
4FUNMEDIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
4FUNMEDIA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nova Group (Cyprus) Limited oraz Dariusza Stokowskiego.
4FUNMEDIA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,03 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nova Group (Cyprus) Limited oraz Dariusza Stokowskiego.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
4FUNMEDIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
4FUNMEDIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 55.874 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
4FUNMEDIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
4FUNMEDIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
4FUNMEDIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
4FUNMEDIA
NWZA ws. zmiany uchwały nr 2 z 10 listopada 2015 w sprawie wprowadzenia programu opcji menedżerskich oraz zmiany uchwały nr 3 z 10 listopada 2015 w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
4FUNMEDIA
NWZA ws. wprowadzenia programu opcji menedżerskich, zmiany statutu poprzez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru akcji i prawa poboru warrantów subskrypcyjnych za zgodą RN.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
4FUNMEDIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
4FUNMEDIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
4FUNMEDIA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
4FUNMEDIA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
4FUNMEDIA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
4FUNMEDIA
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
4FUNMEDIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
4FUNMEDIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
4FUNMEDIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
4FUNMEDIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
4FUNMEDIA
Wypłata dywidendy 1,75 zł na akcję.
4FUNMEDIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,75 zł na akcję.
4FUNMEDIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,75 zł na akcję.
4FUNMEDIA
Wypłata dywidendy 1,17 zł na akcję.
4FUNMEDIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,17 zł na akcję.
4FUNMEDIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,17 zł na akcję.
4FUNMEDIA
WZA
4FUNMEDIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
4FUNMEDIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
4FUNMEDIA
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
4FUNMEDIA
Debiut spółki na GPW.
4FUNMEDIA
Zakończenie zapisów na akcje serii D.
4FUNMEDIA
Początek zapisów na akcje serii D.
4FUNMEDIA
Zakończenie składania deklaracji nabycia akcji serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
4FUNMEDIA
Początek składania deklaracji nabycia akcji serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek