00:12 | GMT: 23:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
5AH 
NC 
 
NWZA ws. programu emisji obligacji oraz zmiany statutu.
CFB 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu, ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany uchwały nr 4/17 NWZ z 21 września 2017 w sprawie wyrażanie zgody na emisję obligacji.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmian w RN.
EMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
FLD 
NC 
 
NWZA ws. powołania do pełnienia funkcji członka RN, zmiany warunków upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych celem umorzenia.
HRP 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
wykres KME
KME 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PRN 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia do wiadomości rezygnacji członków RN oraz powołania członków RN.
SKA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
SFI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz scalenia akcji i zmiany statutu.
TAR 
GPW 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
WIS 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN.