04:47 | GMT: 03:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
07.03.18 08:37

Grupa Lotos odnotowała 484,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 303,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Na wyniki finansowe grupy kapitałowej Lotos w 4 kw. 2017 roku największy wpływ miały:

- segment produkcji i handlu: niższy o ok. 14,2% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym wykorzystaniu nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii wpłynął na wypracowanie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w 4 kw. 2017 roku w segmencie produkcji i handlu na poziomie 547,2 mln zł (- 13,9% r/r).

- segment wydobywczy: wzrost r/r notowań ropy naftowej o 25,2% r/r oraz gazu ziemnego wg UK National Balancing Point o 21,5% wsparł wynik segmentu wydobywczego i złagodził efekt niższego r/r wolumenu sprzedaży węglowodorów (-17,3%), w rezultacie oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego osiągnął poziom 217 mln zł (-1,8% r/r)" - czytamy w raporcie.

Spółka zwróciła także uwagę na istotnie niższy r/r (-11,3%) średniokwartalny kurs dolara, który powiększył negatywny wpływ niższych cracków produktowych na wyniki segmentu produkcji i handlu. Spadek kursu dolara (-4,7% kw/kw) na koniec kwartału poskutkował dodatnimi różnicami kursowymi z przeszacowania kredytów walutowych, podano także.
Zysk operacyjny wyniósł 722,7 mln zł wobec 734,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 927,6 mln zł w IV kw. wobec 1 042,3 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Lotos wykazała w 4 kw. 2017 roku zysk operacyjny w wysokości 722,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 630,9 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 102,3 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości -10,5 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej). Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO) za 4 kw. 2017 roku, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO), wyniósł 753,5 mln z" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 020,9 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 6 366,1 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2017 r. spółka miała 1 671,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 015,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24 185,6 mln zł w porównaniu z 20 931,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2017 r. wyniósł 1,42 mln zł wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)

Poniedziałek, 10 grudnia 2018
- Chiny Nowe kredyty listopad
- Chiny Podaż pieniądza M2 listopad
00:50 Japonia Produkt Krajowy Brutto III kw.
00:50 Japonia Bilans płatniczy październik
01:30 Australia Kredyt hipoteczny październik
07:45 Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy listopad
08:00 Niemcy Handel zagraniczny październik
08:00 Norwegia Inflacja PPI listopad
08:00 Turcja PKB III kw.
08:00 Rumunia Bilans handlu zagranicznego październik