04:47 | GMT: 03:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
10.05.18 07:52

Energa odnotowała 275 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 310 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 388 mln zł wobec 355 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA Grupy wzrosła o 4% r/r do 626 mln zł.

"W I kwartale szczególnie wysoki wzrost EBITDA - o 63 mln zł do poziomu 53 mln zł - zanotowała Linia Biznesowa Sprzedaż. Rok temu jej wartość była ujemna (-10 mln zł). Tak dobry wynik to przede wszystkim efekt ograniczenia dodatkowych obciążeń prawno-umownych, w związku z podjętą we wrześniu 2017 roku decyzją o uznaniu za nieważne długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów, oraz znacznie niższych obciążeń wynikających z pełnienia funkcji Sprzedawcy Zobowiązanego. Wynik Linii Biznesowej Dystrybucja nieznacznie się obniżył w efekcie niższych przychodów z przyłączy oraz marży na usłudze dystrybucyjnej (brak korzystnego zdarzenia jednorazowego, które poprawiło wyniki roku 2017). Wynik Linii Biznesowej Wytwarzanie pozostał na stabilnym, dobrym poziomie w stosunku do ubiegłego roku, m.in. dzięki zwiększonej produkcji" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2642 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 2710 mln zł rok wcześniej.

"Satysfakcjonujące wyniki pierwszego kwartału pokazują, że skutecznie wdrażamy naszą strategię rozwoju. Wzrost EBITDA Grupy w warunkach silnej konkurencji rynkowej, a zwłaszcza wysoki wzrost w Linii Sprzedaż, to dobre wskazania na dalszą część roku. Osiągnięte rezultaty budują dobrą pozycję do realizacji zaplanowanych na ten rok projektów. W dystrybucji realizujemy zakrojony na szeroką skalę program inwestycyjny, który zapewni nam mocne podstawy wzrostu EBITDA na kolejne lata. Skutecznie wykorzystujemy warunki zewnętrzne, aby osiągnąć dobre wyniki w Liniach Biznesowych Wytwarzanie i Sprzedaż. Mając dodatkowo bardzo dobre zabezpieczenie finansowe pozyskane na dogodnych warunkach możemy bez obaw planować niezbędne inwestycje związane z rozwojem technologicznym naszej oferty i konieczną modernizacją sieci" – powiedziała p.o. prezesa Energi Alicja Barbara Klimiuk, cytowana w komunikacie.

W I kw. kontynuowane były inwestycje Grupy Energa, przede wszystkim w dalszą poprawę jakości sieci dystrybucyjnej.

"W I kw. 2018 r. wydatki inwestycyjne wyniosły ponad ćwierć miliarda złotych. Wskaźnik dług netto do EBITDA na koniec pierwszego kwartału został utrzymany na bezpiecznym poziomie 1,9 w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017r." - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2018 r. wyniosła 50 mln zł wobec 36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)

Wtorek, 22 stycznia 2019
- Szwajcaria Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
09:00 Węgry Wynagrodzenia listopad
10:00 Polska Wyniki sprzedaży detalicznej grudzień
10:00 Polska Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS styczeń
10:30 Wlk. Brytania Wynagrodzenia listopad
10:30 Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych grudzień
10:30 Wlk. Brytania Stopa bezrobocia listopad
11:00 Niemcy Indeks instytutu ZEW styczeń
14:30 Kanada Produkcja sprzedana listopad
14:30 Kanada Sprzedaż hurtowników listopad