09:19 | GMT: 07:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
10.05.18 07:34

Cyfrowy Polsat odnotował 300,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej według MSSF15 w I kw. 2018 r. Rok wcześniej zaraportował 279,4 mln zł zysku według MSR18, podała spółka w raporcie. Dane są nieporównywalne.

"Grupa podjęła decyzję, że zastosuje standard MSSF 15 retrospektywnie bez przekształcania danych porównawczych z roku 2017. [...] MSSF 15 ustala jeden, pięcioetapowy model do ustalania i rozpoznawania przychodów, który ma być stosowany do wszystkich umów z klientami. Zastępuje on istniejący standard MSR 18" - zaznaczono w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 435,5 mln zł według MSSF15. Rok wcześniej według MSR18 było to 457,2 mln zł zysku. EBITDA wyniosła 890,0 mln zł według MSSF15. Rok wcześniej było to 929,5 mln zł według MSR18.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2345,9 mln zł w I kw. 2018 r. według MSSF15. Rok wcześniej było to 2388,6 mln zł według MSR18.

"W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym na dzień 31 marca 2018 roku łączna liczba usług świadczonych przez Grupę zarówno w modelu kontraktowym, jak i przedpłaconym wyniosła 16 579 337, co stanowi wzrost o 2,2% w skali roku. Należy podkreślić, że udział usług kontraktowych w ogólnej liczbie świadczonych przez nas usług systematycznie rośnie i na koniec pierwszego kwartału 2018 roku osiągnął poziom 83,2%, wobec 82,2% odnotowanych na koniec pierwszego kwartału 2017 roku. W pierwszym kwartale 2018 roku odnotowaliśmy rok do roku wzrost liczby wszystkich naszych podstawowych usług świadczonych w modelu kontraktowym tj. płatnej telewizji, telefonii komórkowej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jednocześnie po kilku kwartałach presji wynikającej z wprowadzenia regulacji prawnych obligujących klientów wszystkich sieci do rejestracji przedpłaconych kart SIM, obserwujemy stabilizację liczby świadczonych przez nas usług przedpłaconych przy wysokim poziomie ARPU" - czytamy w raporcie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)

 

Piątek, 25 maja 2018
- Strefa Euro Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)
01:30 Japonia Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio maj
02:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
08:00 Norwegia Stopa bezrobocia marzec
10:00 Polska Stopa bezrobocia kwiecień
10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo maj
10:30 Wlk. Brytania Produkt Krajowy Brutto I kw.
14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku kwiecień
14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. kwiecień
15:20 USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)