03:29 | GMT: 02:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
10.07.18 15:33

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), spadł o 1,9 pkt m/m i wyniósł 1,2 pkt w czerwcu 2018 r., podał Instytut. Jest niższy do wartości sprzed roku o 2,3 pkt.

"Spadek wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. Spadek w firmach publicznych był znacznie większy. Zmniejszyły się salda poziomu produkcji, ogólnego portfela zamówień, zamówień eksportowych, sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Wzrosło saldo zapasów i zatrudnienia. W tym badaniu większy pesymizm charakteryzował oceny firm publicznych. Utrzymują się różnice w ocenach firm prywatnych i publicznych, zarówno w ocenie sytuacji bieżącej, jak i oczekiwań na najbliższą przyszłość" - czytamy w komunikacie.

Pogorszenie koniunktury odnotowano w produkcji półproduktów, w pozostałych grupach miała miejsce poprawa koniunktury, a największa w produkcji dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku

"W przekroju według  wielkości firm pogorszenie odnotowano w firmach najmniejszych i największych, zatrudniających do 50 i ponad 500 pracowników. Największy spadek wartości wskaźnika koniunktury, o 7,8 pkt. miał miejsce właśnie w przedsiębiorstwach największych. Z kolei największy wzrost, o 4,3 pkt. w przedsiębiorstwach zatrudniających od 251 do 500 pracowników" - czytamy dalej.

W przekroju regionalnym pogorszenie koniunktury odnotowano w regionach północno-zachodnim, południowo-zachodnim, północnym, centralnym i województwie mazowieckim, podał też Instytut.

(ISBnews)

Środa, 12 grudnia 2018
00:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia październik
08:00 Rumunia Produkcja przemysłowa s.a. październik
09:00 Węgry Produkcja przemysłowa październik
09:30 Szwecja Inflacja konsumencka listopad
11:00 Strefa Euro Produkcja przemysłowa październik
13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień
13:00 Indie Produkcja przemysłowa październik
13:00 Indie Inflacja CPI listopad
14:30 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Pentti Hakkarainen)
14:30 Kanada Wykorzystanie mocy produkcyjnych III kw.