05:24 | GMT: 04:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
07.03.18 08:04

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 300 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1 366 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. bez uwzględnienia odpisu wyniósł 369 mln zł wobec 1 414 mln zł rok wcześniej,

Strata operacyjna wyniosła 195 mln zł wobec 1 665 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1 542 mln zł wobec 2 590 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 407 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 7 529 mln zł rok wcześniej.

W 2017 r. spółka miała 2 660 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 568 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 23 100 mln zł w porównaniu z 28 092 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za 2017 r. wyniósł ponad 7,6 mld zł i był o 4% wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 6,5 mld zł, czyli o 5% więcej niż rok temu. To efekt większego wolumenu produkcji z węgla brunatnego, pozytywnego wpływu nabytych aktywów, a także wyższego zwrotu z dystrybucji" – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w 2017 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wypracował blisko 4,1 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 2,3 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 811 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 364 mln zł.

"Rok 2017 był czasem intensywnych prac inwestycyjnych i przygotowań do ogłoszenia i wdrożenia strategii ciepłownictwa, ale przede wszystkim upłynął on pod znakiem imponującej transakcji przejęcia polskich aktywów EDF, funkcjonujących już dziś pod nazwą PGE Energia Ciepła" – powiedział prezes Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Nakłady grupy na inwestycje w 2017 roku wyniosły 6,8 mld zł i były o 17% niższe r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 4 544 mln zł wobec 1 598 mln zł zysku rok wcześniej.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

Wtorek, 19 marca 2019
01:30 Australia Protokół z posiedzenia RBA marzec
01:30 Australia Indeks cen nieruchomości IV kw.
08:00 Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego luty
10:00 Włochy Bilans handlu zagranicznego styczeń
10:00 Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie luty
10:30 Wlk. Brytania Wynagrodzenia styczeń
10:30 Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych luty
10:30 Wlk. Brytania Stopa bezrobocia styczeń
10:35 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet)
11:00 Niemcy Indeks instytutu ZEW marzec