11:56 | GMT: 09:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
13.11.17 09:52

Kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał, zbliżając się stopniowo do kursu równowagi w horyzoncie projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), tj. do końca 2019 r., wynika z "Projekcji inflacji i PKB". Przemawia za tym rosnący napływ transferów UE oraz wysoka nadwyżka handlowa.

"Bieżący poziom kursu złotego znajduje się poniżej poziomu wynikającego z czynników fundamentalnych, na co wskazuje m.in. kształtowanie się w 2017 r. nadal na dodatnim poziomie salda rachunku obrotów bieżących i kapitałowych" - czytamy w raporcie.

Według NBP, obecny kurs złotego nie stanowi bariery dla działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw.

"W horyzoncie projekcji oczekuje się, że efektywny kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał, zbliżając się stopniowo do kursu równowagi. Przemawia za tym rosnący napływ transferów UE oraz wysoka nadwyżka handlowa przekładające się na utrzymanie w latach 2018–2019 dodatniego salda rachunku bieżącego i kapitałowego" - podał bank.

W kierunku aprecjacji krajowej waluty oddziałuje także kontynuacja procesu realnej konwergencji polskiej gospodarki odzwierciedlona w szybszym wzroście produktu potencjalnego w kraju niż u głównych partnerów handlowych Polski, podano także.

"Skalę oczekiwanego umocnienia złotego ogranicza natomiast w części malejący dysparytet stóp procentowych. Wynika to z prognozowanych stopniowych, niewielkich podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, przy przyjętym jednocześnie założeniu o braku zmian polityki pieniężnej NBP. Ze względu na oczekiwane osłabienie dolara względem euro w horyzoncie projekcji złoty będzie relatywnie silniej umacniał się w stosunku do waluty amerykańskiej niż wspólnej waluty europejskiej" - czytamy także.

Projekcja listopadowa z modelu NECMOD obejmuje okres od IV kw. 2017 r. do IV kw. 2019 r. - punktem startowym projekcji jest III kw. 2017 r. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 18 października 2017 r.

(ISBnews)

Czwartek, 19 lipca 2018
01:50 Japonia Handel zagraniczny czerwiec
03:30 Australia Sytuacja na rynku pracy czerwiec
08:00 Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego czerwiec
09:00 Czechy Inflacja producencka czerwiec
10:30 Wlk. Brytania Wyniki sprzedaży detalicznej czerwiec
14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
14:30 USA Indeks Fed z Filadelfii lipiec
15:00 USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
16:00 USA Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board czerwiec
16:30 USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień