17:04 | GMT: 16:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
13.11.17 09:52

Kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał, zbliżając się stopniowo do kursu równowagi w horyzoncie projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP), tj. do końca 2019 r., wynika z "Projekcji inflacji i PKB". Przemawia za tym rosnący napływ transferów UE oraz wysoka nadwyżka handlowa.

"Bieżący poziom kursu złotego znajduje się poniżej poziomu wynikającego z czynników fundamentalnych, na co wskazuje m.in. kształtowanie się w 2017 r. nadal na dodatnim poziomie salda rachunku obrotów bieżących i kapitałowych" - czytamy w raporcie.

Według NBP, obecny kurs złotego nie stanowi bariery dla działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw.

"W horyzoncie projekcji oczekuje się, że efektywny kurs złotego będzie się nieznacznie umacniał, zbliżając się stopniowo do kursu równowagi. Przemawia za tym rosnący napływ transferów UE oraz wysoka nadwyżka handlowa przekładające się na utrzymanie w latach 2018–2019 dodatniego salda rachunku bieżącego i kapitałowego" - podał bank.

W kierunku aprecjacji krajowej waluty oddziałuje także kontynuacja procesu realnej konwergencji polskiej gospodarki odzwierciedlona w szybszym wzroście produktu potencjalnego w kraju niż u głównych partnerów handlowych Polski, podano także.

"Skalę oczekiwanego umocnienia złotego ogranicza natomiast w części malejący dysparytet stóp procentowych. Wynika to z prognozowanych stopniowych, niewielkich podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, przy przyjętym jednocześnie założeniu o braku zmian polityki pieniężnej NBP. Ze względu na oczekiwane osłabienie dolara względem euro w horyzoncie projekcji złoty będzie relatywnie silniej umacniał się w stosunku do waluty amerykańskiej niż wspólnej waluty europejskiej" - czytamy także.

Projekcja listopadowa z modelu NECMOD obejmuje okres od IV kw. 2017 r. do IV kw. 2019 r. - punktem startowym projekcji jest III kw. 2017 r. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 18 października 2017 r.

(ISBnews)

Wtorek, 23 stycznia 2018
- Strefa Euro Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)
- świat Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
04:14 Japonia Decyzja BoJ ws. stóp procentowych styczeń
07:30 Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ styczeń
11:00 Niemcy Indeks instytutu ZEW styczeń
12:00 Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI styczeń
14:00 Polska Podaż pieniądza M3 grudzień
16:00 USA Indeks Fed z Richmond styczeń
22:40 USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień