20:32 | GMT: 18:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
13.06.19 14:43

Tempo wzrostu PKB może zbliżyć się do 5% r/r w 2019 roku, uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

"Mamy szanse na zbliżenie się do 5% r/r tempa wzrostu PKB na koniec 2019 roku, ponieważ firmy zaczęły inwestować" - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami.

"Ten i przyszły rok będzie szczytem realizacji inwestycji publicznych i będzie działało to silnie popytowo na gospodarkę. Mamy duże szanse by utrzymać silny wzrost gospodarczy " - dodał.

Ocenił, że w II kw. 2019 dynamika wzrostu inwestycji może być dwucyfrowa jak w I kw. br., gdy wyniosła 12,6% r/r.

"Przekroczyliśmy w funduszach unijnych 50 tys. realizowanych inwestycji wartych 400 mld zł w ramach polityki spójności" - powiedział Kwieciński.

Oceniając przebieg realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) powiedział, że obecnie 'jesteśmy w połowie drogi jeśli chodzi o realizację SOR.

"W podstawowym dokumencie SOR mieliśmy 185 projektów strategicznych – obecnie mamy 352 projekty, 40 zamkniętych rozliczonych i 41 zamkniętych nie rozliczonych" - powiedział Kwieciński.

"Obecnie możemy powiedzieć, że skierowaliśmy 962 mld zł środków - czyli 65% realizacji planu przeznaczyliśmy na rozwój i wsparcie naszego kraju" - podkreślił minister.

Inwestycje i lokalne przedsięwzięcia, lepsze prawo dla biznesu, uszczelnianie finansów publicznych, wielkie programy społeczne są realizowane w ramach SOR, wymienił minister.

"Dzięki uszczelnieniu mogliśmy kierować środki pozyskane na działania prorozwojowe i działania społeczne - tj. głównie inkluzywne" - wskazał Kwieciński.

"Wzrost dochodu rozporządzalnego jest dla nas jednym z najważniejszym wskaźnikiem w SOR - wzrost dochodu rozporządzalnego był szybszy niż wzrost gospodarczy. Ten dochód wzrósł od 1386 zł do 1693 zł w ciągu 2015-2018 roku" - dodał.

W lutym 2017 r. rząd przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020" (z perspektywą do 2030 r.). Strategia zakłada m.in. wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 2 bln zł do roku 2020. Najważniejszym zakładanym rezultatem SOR ma być zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80% średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78% średniej unijnej w 2020 r. (95% w 2030 r.).

(ISBnews)

Środa, 26 czerwca 2019
00:30 USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
04:00 Nowa Zelandia Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych czerwiec
08:00 Niemcy Indeks zaufania konsumentów - GfK lipiec
08:00 Norwegia Stopa bezrobocia kwiecień
08:45 Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych czerwiec
10:00 Polska Stopa bezrobocia maj
11:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch)
11:15 Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
11:45 Wlk. Brytania Prezentacja raportu BoE nt. inflacji na forum Komisji Skarbu I kw.
13:00 Czechy Decyzja CNB ws. stóp procentowych czerwiec