05:18 | GMT: 03:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
13.11.17 09:00

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) - prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych - w listopadzie br. wzrósł o 0,6 pkt m/m do 81,2 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Był to jego największy jednorazowy wzrost w ciągu ostatniego półrocza, podkreślili analitycy.

"Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2017 r. wzrósł w stosunku do października br. o 0,6 punktu. Był to trzeci kolejny miesiąc wzrostu wskaźnika a drugi kolejny, kiedy wzrosty te były znaczące z punktu widzenia spodziewanej w najbliższym czasie presji inflacyjnej" - czytamy w raporcie.

Analitycy podkreślają, że wpływ na kierunek wskaźnika CPI obok rosnącego wzrostu oczekiwań inflacyjnych wśród uczestników rynku doszły czynniki kształtujące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w których największe znaczenie mają rosnące koszty pracy.

"W ostatnich miesiącach coraz większego znaczenia w kształtowaniu się przyszłej inflacji nabierają koszty ponoszone przez przedsiębiorców, a związane bezpośrednio w prowadzoną działalnością gospodarczą. Od ponad roku przedsiębiorcy ponoszą wyższe koszty zatrudnienia. Wynika to nie tylko z panującej obecnie sytuacji na rynku pracy - brakiem pracowników i w konsekwencji znaczącym wzrostem wynagrodzeń ale również jest konsekwencją urzędowego podnoszenia płacy minimalnej" - czytamy w raporcie.

Kolejny czynnik podnoszący koszty funkcjonowania firm wynika z bardzo wysokiego wykorzystania mocy wytwórczych, a w ostatnim czasie pojawił się dodatkowy czynnik podnoszący koszty, wynikający ze wzrostu cen ropy naftowej, podano również.

"Nadal utrzymuje się około 5% przewaga menedżerów planujących podnosić ceny nad tymi, którzy w najbliższym czasie planują je obniżyć. Istotne również jest, że przewaga ta dotyczy wszystkich grup przedsiębiorstw w układzie wielkościowym, zaś w układzie branżowym przede wszystkim producentów dóbr konsumpcyjnych" - podsumował BIEC.

(ISBnews)